อย.พบสาร 'ซิลเดนาฟิล' ในอาหารเสริมท่านชาย เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

985768

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากร้านค้าออนไลน์นแพลตฟอร์ม Shopee ชื่อร้าน “x6plushardiron” ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “เอ็กซ์ 6 พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร X6 Plus HARD IRON DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT อย. 13-1-17565-5-0103 ผลิตโดย : บริษัท อินโนวาเฮลท์ จำกัด ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 จัดจำหน่ายโดย : แบรนด์ ช่างรักษ์  ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขที่ผลิต X6004 วันที่ผลิต : 09/03/2024 วันหมดอายุ : 08/03/2026” 

ผลการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ รวมถึงต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น ใช้ในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพสมรรถภาพทางเพศ มีผลข้างเคียง เช่น ปวดหัว หน้าแดงง การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน โดยรายที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดหากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line : @FDAThai, Facebook : FDA Thai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

น้ำสมุนไพรก้านตอง

Privacy Policy

|

Cookie Policy

|

Terms Condition

© 2024 13livetv.com. All rights reserved.