นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และผู้ให้บริการรายอื่นตั้งค่าและใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บ ดูแลข้อมูล การใช้งานของผู้ใช้งาน ส่งโฆษณา ให้บริการบทความ วิเคราะห์และจัดเก็บการใช้งานบริการ การใช้คุกกี้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกัน รวมถึงเราควบคุมเครื่องมือต่างๆ ถูกระบุไว้อยู่ด้านล่างนี้

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ได้ และท่านมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ การตั้งค่าบนบนบราวเซอร์

- Chrome
- Chrome for Android
- Chrome for iOS
- Firefox
- Microsoft Edge
- Safari
- Safari for iOS

Cookies

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญ และช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราให้บริการได้อย่างราบรื่น ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าวผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ

Privacy Policy

|

Cookie Policy

|

Terms Condition

© 2024 13livetv.com. All rights reserved.