'ชาติไทยพัฒนา' ย้ำจุดยืนไม่เอานิรโทษฯ มาตรา 112

'นิกร' เผยมติพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่ให้รวม มาตรา 112 ในกฎหมายนิรโทษ

nikorn-1

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ที่ประชุมพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานที่ประชุมโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วม ทั้งนี้ มีการรายงานกิจการด้านนิติบัญญัติของสมาชิกพรรค ทั้งเรื่องญัตติ กระทู้ และร่างกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะได้มีการหารือกันถึงกรณีการรวมมาตรา 112 เข้าไปในพรบ.นิรโทษกรรมหรือไม่ ทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า หลักการของพรรคชาติไทยพัฒนานิรโทษให้มากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ แต่ยกเว้นการเอา มาตรา 112 และมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์มารวมด้วย ย้ำว่า ให้ยืนตามหลักการของพรรคชาติไทยพัฒนาแต่เดิม คือต้องไม่รวม ความผิดมาตรา 112 เข้าไปด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว และกรณีนี้อาจจะต้องใช้วิธีอื่นก็ว่าไปตามกลไกของกฏหมาย แต่ไม่ควรรวม มาตรา 112 เข้าไปในกลไกนิรโทษกรรม เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการเมือง ซึ่งตนเองมีหน้าที่จะต้องนำความเห็นนี้ไปให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งที่จะมีการประชุมตัดสินหาข้อยุติในประเด็นฐานความผิดซึ่งอาจจะภายในสัปดาห์นี้

น้ำสมุนไพรก้านตอง

Privacy Policy

|

Cookie Policy

|

Terms Condition

© 2024 13livetv.com. All rights reserved.